Personuppgiftspolicy

Vi värnar om din personliga integritet och arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid användning av våra tjänster. Vi behandlar alla personuppgifter på ett lagligt, öppet och rättvist sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning (EU:s dataskyddsförordning 2016/679 av den 27 april 2016).

När behandlar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på vår webbsida, använder dig av vår support, eller är prenumerant hos oss. Huvudsakligen sker insamling och behandling av personuppgifter för ingående av köpeavtal samt tillhandahållande av tjänster och erbjudanden. Som prenumerant (dvs. personer som samtyckt till anpassade marknadsföringstjänster) behandlar vi personuppgifter om dig, exempelvis inköpshistorik, vilka erbjudanden du har varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk samt hur du interagerar med vår webbsida.

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar om dig?

Vi samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av kund: namn, adress, telefonnummer, e-post, kundnummer, IP-adress, och uppgifter om dina inköp.

Till vilket ändamål och hur länge lagrar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter behandlas för att kunna fullgöra avtal med dig som kund, exempelvis för att genomföra varuköp, fullgöra åtaganden och tillhandahålla support.

Vi samlar in samtycken från dig som prenumerant för att kunna administrera uppgifter, erhålla information om dina inköp och för marknadsföringsändamål såsom erbjudanden och våra nyhetsbrev.

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att fullgöra de ändamål som de samlades in för. Som prenumerant lagras dina personuppgifter så länge du samtycker till det.

Ta del av, ändra eller radera personuppgifter som vi har om dig?

Du har rätt att kontakta oss och be oss redogöra för vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. Du också har rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst. Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål.Du har rätt att återkalla ditt samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta oss.

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, denna Integritetspolicy eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation finns nedan under rubriken Kontakt.

Kontakt

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till kundtjanst@applino.se om du har några frågor eller funderingar om våra Allmänna Villkor eller angående material som förekommer på webbsidan.

Genom att använda websidan eller beställa produkter på websidan, bekräftar du att du har läst, accepterat och godkänt dessa Allmänna Villkor i sin helhet.

Applino ägs och drivs av Projektum AB
Org nr: 556342-2962

Applino – Projektum AB
Box 24112
104 51 Stockholm

E-post: kundservice@applino.se

Telefon: 08-611 66 00